Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
13:06 ICT Thứ bảy, 23/06/2018

Công văn và biểu mẫu về việc nâng lương, hưởng PCTN đợt 2 năm 2013 và Thống kê nhân sự, phân công chuyên môn năm học 2013- 2014.

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/10/2013 08:13 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Công văn và biểu mẫu về việc nâng lương, hưởng PCTN đợt 2 năm 2013 và Thống kê nhân sự, phân công chuyên môn năm học 2013- 2014.

Công văn và biểu mẫu về việc nâng lương, hưởng PCTN đợt 2 năm 2013 và Thống kê nhân sự, phân công chuyên môn năm học 2013- 2014.

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy. Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
 
UBND HUYỆN GIAO THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 Số: 294 /PGDĐT - TCCB.
V/v nâng lương, hưởng PCTN đợt 2 năm 2013 và Thống kê nhân sự, phân công chuyên môn năm học 2013- 2014.
   
Giao Thuỷ, ngày 17 tháng 10 năm 2013
 
 
            Kính gửi:  Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy.
 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ- CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-LĐTB&XH ngày 30/12/2011 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ- CP của Chính phủ;
Thực hiện Công văn số 506/UBND-PNV ngày 16/9/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:
1. Căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, tổ chức xét duyệt, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương và các loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 cụ thể như sau:
- Về việc nâng lương thường xuyên, vượt khung, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo: Thực hiện với các đối tượng còn lại trong năm 2013.
- Nâng lương sớm: Lập danh sách và hồ sơ cho cả năm 2013. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ. (Có thông tư đính kèm)
Lưu ý: Hồ sơ nâng lương thực hiện theo công văn số 82/PGD&ĐT - TCCB ngày 05/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy.
2. Lập báo cáo thống kê nhân sự và phân công chuyên môn năm học 2013-2014 tính đến thời điểm 15/10/2013. (theo biểu mẫu và hướng dẫn đính kèm)
3. Lịch duyệt nâng lương, phụ cấp thâm niên và báo cáo thống kê nhân sự, phân công chuyên môn:
- Thời gian:
Ngày Buổi Đơn vị
23/10/2013
(Thứ 4)
Sáng 07h30: Các trường THCS.
Chiều 14h00: Các trường Mầm non.
24/10/2013
(Thứ 5)
Sáng 07h30: Các trường Tiểu học ở các xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Thanh, Giao Hương, Hồng Thuận, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Long, Giao Hải, Giao Hà, Bình Hòa.
Chiều 14h00: Các trường Tiểu học còn lại và trường dạy Trẻ em Khuyết tật.
- Địa điểm: Tại bộ phận tổ chức cán bộ - Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Thành phần: Hiệu trưởng và kế toán các nhà trường.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy để xem xét giải quyết./.
 
  Nơi nhận:
- Như trên;
- Webside Phòng GD-ĐT;
- Lưu: VP, TCCB.
Q. TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
                                Nguyễn Thanh Bình

Tệp đính kèm: Công văn và biểu mẫu.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH