Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
23:15 ICT Chủ nhật, 22/04/2018

Số: 344 /PGDĐT - TCCB. V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Đăng lúc: Thứ ba - 17/12/2013 10:25 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy. Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ – CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT – TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Thực hiện Công văn số 650/UBND - PNV ngày 28/11/2013 của UBND huyện Giao Thủy về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013; Phòng Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn một số nội dung về kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 trong các nhà trường như sau:
UBND HUYỆN GIAO THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 Số:  344 /PGDĐT - TCCB.
V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
   
Giao Thuỷ, ngày 14 tháng 12 năm 2013
                                                    
 
 
 
 
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy.
 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ – CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT – TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;
Thực hiện Công văn số 650/UBND - PNV ngày 28/11/2013 của UBND huyện Giao Thủy về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013;
Phòng Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn một số nội dung về kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 trong các nhà trường như sau:
1. Đối tượng áp dụng trong các nhà trường:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;
- Kế toán các trường Tiểu học, THCS (có hệ số phụ cấp chức vụ Kế toán từ 0,2 trở lên).
2. Thủ tục kê khai:
Thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 78/2013/NĐ – CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT – TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
3. Tổ chức thực hiện:
Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS chỉ đạo, tổ chức tốt việc kê khai, công khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT – TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
Người có nghĩa vụ kê khai nộp 05 bản kê khai tài sản, thu nhập cho nhà  trường (theo mẫu gửi kèm Công văn này).
Các trường nộp 03 bản kê khai tài sản, thu nhập của mỗi cá nhân về Phòng Giáo dục – Đào tạo (người nhận: Đồng chí Phạm Tuấn Đạt – Chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo).
Thời gian nộp: 8 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2013 (Thứ Ba).
Phòng Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2013; trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Phòng Giáo dục – Đào tạo (qua Bộ phận Tổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCCB.
QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thanh Bình
 
** Lưu ý: Mỗi cá nhân được kê khai phải làm 05 bản, gồm 01 bản chính và 04 bản phô tô.
-         Cá nhân giữ 01 bản sao.
-         Nhà trường giữ 01 bản sao.
-         Nộp về Phòng Giáo dục – Đào tạo 03 bản, gồm 01 bản chính và 02 bản sao.
 Công văn đính kèm:  /uploads/pgd-giaothuy/news/2013_12/tc-can-bo_1.rar
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH