Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
22:51 ICT Thứ sáu, 20/10/2017

KẾ HOẠCH SỐ 213 TỔ CHỨC HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH LẦN THỨ VI - NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH LẦN THỨ VI - NĂM HỌC 2017-2018 Căn cứ Công văn số1217/KH-SGDĐT ngày 25/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh lần thứ VI năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh năm học 2017-2018 tới các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện như sau:

Đăng lúc: 04-10-2017 04:14:43 PM | Đã xem: 55 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Thông báo

Số: 212/PGDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Số: 212/PGDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Đăng lúc: 04-10-2017 02:28:11 PM | Đã xem: 33 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Thông báo

Sáng 02/10/2017 huyện Giao Thủy tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề: “Học tập, rèn luyện làm gương cho thế hệ sau”

Sáng 02/10/2017 huyện Giao Thủy tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề: “Học tập, rèn luyện làm gương cho thế hệ sau”

Đăng lúc: 03-10-2017 04:13:45 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Thông báo

Số: 206/PGDĐT-GDTX V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Thực hiện công văn 1181/SGDĐT-GDCN&TX ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với hội khuyến học địa phương báo cáo với UBND xã, thị trấn, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng lúc: 27-09-2017 02:15:55 PM | Đã xem: 38 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Thông báo

Số 201a /PGDĐT-GDTX V/v xây dựng kế hoạch các Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Thực hiện công văn số 1044/SGDĐT-CN&TX ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn) thực hiện những nội dung sau:

Đăng lúc: 26-09-2017 08:55:21 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Trường THCS Giao Hương đón Đoàn công tác của UBND tỉnh về thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017

Trường THCS Giao Hương đón Đoàn công tác của UBND tỉnh về thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017

Đăng lúc: 20-09-2017 09:45:57 AM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành , Thông báo

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY LẦN THỨ II NĂM 2017

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY LẦN THỨ II NĂM 2017 (Ban hành theo Quyết định số 24 /QĐ-PGDĐT ngày 06 tháng 2 năm 2017)

Đăng lúc: 10-02-2017 09:10:00 AM | Đã xem: 513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi " Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Giao Thủy"

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi " Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Giao Thủy"

Đăng lúc: 05-12-2016 04:04:28 PM | Đã xem: 767 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Số: 365/PGDĐT V/v đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Để chuẩn hóa giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, để đảm bảo cho giáo viên khi có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đồng thời để đảm bảo các điều kiện công nhận hết tập sự cho giáo viên mới tuyển dụng năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo sao gửi Công văn số 1400/SGDĐT-TCCB ngày 04/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung sau:

Đăng lúc: 15-11-2016 02:43:34 PM | Đã xem: 796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Số: 288/PGDĐT-GDTX V/v triệu tập đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện Kế hoạch 666/KH-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn), Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tham gia dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 như sau: 1. Thành phần: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 2. Thời gian: Ngày 03/10/2016 khai mạc 7 giờ 30 phút (thứ 2). 3. Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở Bình Hòa (thuộc địa bàn xã Bình Hòa). Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ về dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, đúng thời gian và thành phần được triệu tập./. Nơi nhận: - Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo); - Như kính gửi (để thực hiện); - Lưu: GDTX, VT. TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Mai Tiến Dũng

Đăng lúc: 28-10-2016 12:12:13 PM | Đã xem: 558 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Các tin khác

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH