Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
20:27 ICT Thứ năm, 17/08/2017

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY LẦN THỨ II NĂM 2017

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY LẦN THỨ II NĂM 2017 (Ban hành theo Quyết định số 24 /QĐ-PGDĐT ngày 06 tháng 2 năm 2017)

Đăng lúc: 10-02-2017 09:10:00 AM | Đã xem: 367 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi " Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Giao Thủy"

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi " Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Giao Thủy"

Đăng lúc: 05-12-2016 04:04:28 PM | Đã xem: 707 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Số: 365/PGDĐT V/v đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Để chuẩn hóa giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, để đảm bảo cho giáo viên khi có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đồng thời để đảm bảo các điều kiện công nhận hết tập sự cho giáo viên mới tuyển dụng năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo sao gửi Công văn số 1400/SGDĐT-TCCB ngày 04/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung sau:

Đăng lúc: 15-11-2016 02:43:34 PM | Đã xem: 731 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Số: 288/PGDĐT-GDTX V/v triệu tập đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện Kế hoạch 666/KH-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn), Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tham gia dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 như sau: 1. Thành phần: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 2. Thời gian: Ngày 03/10/2016 khai mạc 7 giờ 30 phút (thứ 2). 3. Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở Bình Hòa (thuộc địa bàn xã Bình Hòa). Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ về dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, đúng thời gian và thành phần được triệu tập./. Nơi nhận: - Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo); - Như kính gửi (để thực hiện); - Lưu: GDTX, VT. TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Mai Tiến Dũng

Đăng lúc: 28-10-2016 12:12:13 PM | Đã xem: 505 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các trường học

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các trường học

Đăng lúc: 28-10-2016 12:06:51 PM | Đã xem: 554 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Số: 287/PGDĐT V/v tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Thực hiện công văn số 630/UBND-CTĐ ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về việc tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tới các trường nội dung sau:

Đăng lúc: 27-10-2016 07:38:00 PM | Đã xem: 476 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Thông báo

Thông báo Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện. Phòng GD&ĐT Giao Thủy thông báo lịch họp hiệu trưởng toàn ngành để đánh giá công tác tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ tháng tiếp theo cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 10 năm 2016. 2. Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện 3. Địa điểm: Phòng GD&ĐT. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đồng chí trong thành phần đi họp đúng thời gian và địa điểm quy định./. Trân trọng!

Đăng lúc: 27-10-2016 04:50:05 PM | Đã xem: 699 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Số: 332/PGDĐT-CTTT V/v tổ chức thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Số: 332/PGDĐT-CTTT V/v tổ chức thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Đăng lúc: 24-10-2016 04:53:21 PM | Đã xem: 771 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

CÔNG VĂN 316/PGDĐT-THHC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 7

CÔNG VĂN 316/PGDĐT-THHC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 7

Đăng lúc: 18-10-2016 07:55:52 AM | Đã xem: 711 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Số: 309/PGDĐT-CTHS V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017, công văn số 203/PGD&ĐT ngày 19/8/2016 của Phòng GD&ĐT, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/9/2016 của chủ tich UBND tỉnh Nam Định thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2016 -2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017 như sau:

Đăng lúc: 12-10-2016 03:30:11 PM | Đã xem: 512 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin điều hành

Các tin khác

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH