Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:09 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: Thứ ba - 25/08/2015 08:07 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện. Căn cứ quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2015-2016; Căn cứ công văn số 942/ SGDĐT-VP ngày 18/8/2015 của Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn tổ chức Khai giảng năm học 2015-2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện như sau: 1. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho khai giảng: - Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm học đã được Phòng Giáo dục triển khai, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch năm học chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình và hoàn cảnh địa phương.
 
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số:  350 /PGDĐT-HCTH
V/v thực hiện công văn số 942/SGDĐT-VP hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2015-2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

    Giao Thủy, ngày 24  tháng 8  năm 2015
 
 
Kính gửi :  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.
 
Căn cứ quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2015-2016;
Căn cứ công văn số 942/ SGDĐT-VP ngày 18/8/2015 của Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn tổ chức Khai giảng năm học 2015-2016. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện như sau:
1. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho khai giảng:
- Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm học đã được Phòng Giáo dục triển khai, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch năm học chi tiết phù hợp với đặc điểm tình hình và hoàn cảnh địa phương.
- Chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn dân đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
- Tăng cường cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy (nhất là các đơn vị đăng ký xây dựng chuẩn, các trường dạy học theo mô hình lớp học kiểu mới VNEN) bám sát tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp an toàn trong và ngoài các nhà trường.
- Phân công chuyên môn giáo viên, ổn định tổ chức lớp học, tổ chức trồng cây, cải tạo cảnh quan môi trường ngay từ đầu năm học. Lưu ý, thời gian bắt đầu năm học là ngày 24/8/2015.
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến truờng và khai giảng năm học mới. Đối với những đơn vị đón bằng công nhận chuẩn kết hợp khai giảng năm học đề nghị đăng ký lịch, tóm tắt thành tích nổi bật gửi về bộ phận Hành chính tổng hợp trước ngày 26/8/2015 và duyệt chương trình với tổ chuyên môn phụ trách cấp học trước ngày 29/8/2015.
2. Tổ chức lễ khai giảng.
Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2015.
Chương trình Lễ khai giảng: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 942/SGDĐT ngày 18/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo (Gửi kèm công văn này).
 
Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các đoàn  thăm và động viên các nhà trường thuộc xã: Giao Thiện, Giao Thanh, Giao Hải, Giao Châu, thị trấn Quất Lâm và trường Trẻ em khuyết tật nhân dịp khai giảng.
Thời gian 07h30 ngày 05/9/2015.
Địa điểm: Mầm non Giao Thiện, Mầm non Giao Thanh, Tiểu học Giao Hải, THCS Giao Châu, THCS TT Quất Lâm, trường Trẻ em khuyết tật.
Đề nghị các đơn vị  thuộc xã/thị trấn cử lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo trung tâm học tập cộng đồng về địa điểm trên dự khai giảng. Riêng đơn vị tổ chức đón đoàn của huyện đề nghị tổng hợp thành tích nổi bật các bậc học (theo mẫu) gửi về bộ phận Hành chính tổng hợp qua email: hcthgiaothuy@gmail.com trước ngày 26/8/2015.
3. Báo cáo sau khai giảng.
Sau khai giảng các đơn vị tổng hợp tình hình khai giảng, số liệu thống kê đầu năm học (số lớp, số học sinh, giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất...) báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận Hành chính tổng hợp đồng thời qua email: hcthgiaothuy@gmail.com vào ngày 07/9/2015 để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai nội dung hướng dẫn và chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Webside, VT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
 
Mai Tiến Dũng
 
Tệp đính kèm: khai-giang.rar

Tóm tắt thành tích các bậc học thuộc xã / thị trấn ...........................
 
* Danh hiệu thi đua: (Y/c: Tổng hợp số liệu của tất cả các trường)
- Tập thể:
- Cá nhân:
* Thành tích nổi bật trong năm học:
+ MN:
+ TH:
+ THCS:
  Thi tuyển sinh vào lớp 10
+ TTHTCĐ:
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH