Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:57 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Hướng dẫn xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 26/08/2015 07:58 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Hướng dẫn xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015

Hướng dẫn xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2015

Kính gửi : Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện. Căn cứ quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”; Phòng Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trong huyện tiến hành xét đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015 như sau.
  
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số:  353/PGDĐT-TĐKT
V/v  hướng dẫn xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Giao Thủy, ngày 26 tháng 8  năm 2015
 
Kính gửi :   Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện. 
 
Căn cứ  quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”  ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục”; Phòng Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trong huyện tiến hành xét đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2015 như sau.
I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG.
1. Kỷ niệm chương xét tặng cho các bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên  công tác trong ngành giáo dục (Bao gồm những đối tượng đang phục vụ trong ngành hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển công tác ngành khác) có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ  20 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (mốc thời gian tính số năm công tác đến ngày 01/9/2015).
Lưu ý: 
* Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định:
- Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc “ Giáo viên giỏi cấp cơ sở” thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.
- Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu“Chiến sỹ thi đua” hoặc “Giáo viên giỏi” cấp Bộ, ngành, tỉnh thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 2,0 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.
* Các đối tượng trong ngành giáo dục hiện đã về hưu hoặc chuyển sang ngành khác nay đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương trong ngành giáo dục (Nếu đủ thời gian công tác trong ngành giáo dục) thì trường nơi cá nhân đó công tác cuối cùng trước khi về hưu hoặc chuyển sang ngành khác chịu trách nhiệm hướng dẫn và làm các thủ tục đề nghị xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho đối tượng đó.
2. Cá nhân ngoài ngành giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ( Đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ đủ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp trực tiếp cho sự  phát triển của ngành giáo dục.)
 II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
1. Hồ sơ đề nghị ( mẫu hồ sơ gửi kèm công văn này) bao gồm:
- Tờ trình của nhà trường.
- Danh sách theo mẫu 2A.
- Cá nhân trong ngành khai theo mẫu 1A. Những năm được công nhận là giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp phải có bản phô tô giấy chứng nhận hợp lệ kèm theo để chuyển đổi hệ số đã được quy định (các bản phô tô không yêu cầu công chứng).
- Cá nhân ngoài ngành khai theo mẫu số 1B. Xét chọn những cá nhân thực sự tiêu biểu, có thời gian và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.
Lưu ý: khi lập danh sách, không viết tắt tên người, phải ghi chữ ông, bà trước tên người; tên đơn vị phải ghi đầy đủ (ví dụ: Bà Lê Thị Tâm, giáo viên trường THCS Hồng Thuận, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy). Yêu cầu viết đúng chính tả, sử dụng font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo thành tích yêu cầu phải đánh máy, không được viết tay.
2. Thời gian:
Hồ sơ đề nghị bằng văn bản gửi về Phòng GD&ĐT (người nhận đồng chí Lê Văn Thủy) chậm nhất vào ngày 28 tháng 8 năm 2015 và qua địa chỉ Email: hcthgiaothuy@gmail.com
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các trường liên hệ  Bộ phận thi đua Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn thêm.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TĐKT ngành.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
                                  Mai Tiến Dũng
 
Tệp đính kèm: /uploads/pgd-giaothuy/news/2015_08/cong-van-va-bieu-mau.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH