Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:43 +07 Thứ tư, 19/12/2018

KẾ HOẠCH Hoạt động hè năm 2016 (từ 01/6/2016 đến 01/8/2016)

Đăng lúc: Thứ sáu - 27/05/2016 15:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
KẾ HOẠCH Hoạt động hè năm 2016 (từ 01/6/2016 đến 01/8/2016)

KẾ HOẠCH Hoạt động hè năm 2016 (từ 01/6/2016 đến 01/8/2016)

KẾ HOẠCH Hoạt động hè năm 2016 (từ 01/6/2016 đến 01/8/2016) Thực hiện Kế hoạch số 674/KH-SGDĐT-CTTT ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Sở GDĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh huyện Giao Thủy năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 Số: 134 /KH-PGDĐT-GDTX
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

  Giao Thủy, ngày 27 tháng 5 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động hè năm 2016 (từ 01/6/2016 đến 01/8/2016)
          Thực hiện Kế hoạch số 674/KH-SGDĐT-CTTT ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Sở GDĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh huyện Giao Thủy năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Nâng cao hiệu quả chăm sóc, quản lý học sinh: Giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội cho học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2016; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới.
          Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2016.
          2. Yêu cầu
          Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, chính quyền địa phương trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú, thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";
            Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn , tiết kiệm, tránh lãng phí;  tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh tham gia, tránh áp đặt.
          Việc tổ chức các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trong hè theo đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý và lãnh đạo địa phương, chương trình hoạt động của các nhà trường bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đoàn kết.
          II. NỘI DUNG
          1. Hoạt động hè của học sinh
          1.1. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương
          Các trường giới thiệu học sinh về hoạt động Đoàn, Đội tại nơi cư trú, bàn giao học sinh về gia đình quản lý.
          Thông báo cho cha mẹ học sinh về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong hè của nhà trường.
          1.2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lao động công ích.
          Tổ chức chức các hoạt động tham quan tại các khu di tích lịch sử, văn hóa...; mời các chuyên gia tâm lý, các nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo ...nói chuyện với học sinh về chủ đề mang tính giáo dục như: Công cha nghĩa mẹ, tình yêu thương, giáo dục giới tính, quyền và trách nhiệm của con người trong cộng đồng...; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp lễ lớn, chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ; đặc biệt quan tâm, chia sẻ tới gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
          Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các đội, nhóm thanh thiếu niên tình nguyện, chữ thập đỏ trên địa bàn dân cư do Đoàn Thanh niên địa phương quản lý; giáo dục học sinh tham gia giữ gìn địa phương Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017.
          Các gia đình hướng dẫn học sinh tham gia lao động sản xuất, làm việc  nhà với những công việc phù hợp.
          1.3. Giáo dục học sinh kỹ năng phòng ngừa tệ nạn, tai nạn thương tích
          Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh...; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
          Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; xây dựng phong cách học sinh ''Văn minh - Thanh lịch''.
          Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khỏe phục vụ cho học tập; mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo.
          1.4. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
          Tổ chức các hoạt động giao lưu trong trường, cụm trường lựa chọ một số trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi học sinh; tổ chức các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, hoạt động giáo dục  kỹ  năng sống, kỹ năng giao tiếp hoạt động trải nghiệm dưới hình thức câu lạc bộ như: Câu lạc bộ lãnh đạo trẻ, thơ, văn, đàn, cờ vua, cờ tướng, võ thuật, ảo thuật..; tổ chức các chương trình dã ngoại hướng các hoạt động cho học sinh đến thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tổ chức các trại hè du khảo, trại hè rèn luyện kỹ năng, học kỳ quân đội...; đặc biệt phối hợp với các cơ quan đoàn thể, với phụ huynh học sinh tổ chức dạy bơi chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè;
          Lấy sân trường làm sân chơi để tổ chức các hoạt độngcho trẻ em và học sinh tại địa phương; mở phòng tin học của nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân địa phương đến vui chơi, học tập.
          Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động trên để tránh xảy ra hiện tượng thất thoát tài sản công và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
          2. Hoạt động hè của cán bộ, giáo viên và công nhân viên
          2.1 Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị
          Phòng GDDT và các trường phối hợp với Ban tuyên giáo huyện (theo kế hoạch liên ngành) tổ chức triển khai học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đất nước.
          Nắm tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường. Đảm bảo công tác an toàn trường học, chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường.
          2.2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
          Đối với cấp mầm non: Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề về nâng cao năng lực nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ, xây dựng trường học thân thiện học sinh, tích cực; phương pháp bảo đảm an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục thẩm mỹ và các kỹ năng cần thiết cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1...
          Đối với cấp học phổ thông, GDTX: Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới; bồi dưỡng phương pháp quản lý các trung tâm học tập cộng đồng,...
          Việc tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các trường chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn một số nội dung và phương pháp phù hợp. Phòng GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn các nội dung thuộc phạm vi của ngành.
          2.3. Tổ chức tham quan, học tập
          Hiệu trưởng các trường phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức tham quan, học tập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc tổ chức phải đảm bảo an toàn, đoàn kết mang tính giáo dục và được sự nhất trí của Phòng GDĐT.
          2.4. Tham gia tổ chức các kì thi
          Căn cứ công văn triệu tập của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường cử cán bộ, giáo viên tham gia các kì thi diễn ra trong dịp hè.
          Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi theo sự phân công của ngành.
          2.5. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trong hè
          Phòng GDĐT tổ chức kiểm tra hoạt động hè, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường, cá nhân vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Căn cứ vào Phòng GDĐT các trường xây dựng kế hoạch hoạt động  hè cụ thể và triển khai tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ hunh học sinh.
          Có số điện thoại thường trực của lãnh đạo nhà trường để học sinh, cha mẹ học sinh liên hệ khi có việc bất thường xảy ra.
          Các trường báo cáo kịp thời những hiện tượng bất thường xảy ra và trước ngày 30/8/2016 các trường báo cáo nội dung hoạt động hè về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
          Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
        Nơi nhận:
        - Huyện ủy,UBND huyện (để báo cáo);
        - ĐC Lãnh đạo Phòng  để chỉ đạo;
        - Như kính gửi (để thực hiện);
        - Lưu: VT.
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phùng Văn Hà
 
 TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_05/ke-hoach-nghi-he134_.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH