Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:43 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Số: 108/PGDĐT-GDTX V/v báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 28/04/2016 16:37 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non. Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-PGDĐT ngày 27/07/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 – 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện những nội dung sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
      
Số: 108/PGDĐT-GDTX
V/v báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng
 thường xuyên năm học 2015 - 2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 26  tháng 4  năm 2016
         
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non.
 
Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-PGDĐT ngày 27/07/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 – 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện những nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch số 292/KH-PGDĐT ngày 27/07/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 – 2016.
2. Hoàn thiện kiểm tra, đánh giá kết quả, xếp loại BDTX cho giáo viên theo điều 12, điều 13, điều 14 của thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Xây dựng báo cáo tổng kết công tác BDTX (kèm theo báo cáo có các biểu mẫu đính kèm). Báo cáo nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 17/5/2016 (01 bản in có dấu của nhà trường và chữ ký của hiệu trưởng, đồng thời gửi qua địa chỉ Email nguyenvanchuan70@gmail.com).
4. Lưu trữ hồ sơ tại đơn vị theo quy định (phụ lục đính kèm)
Kết quả đánh giá BDTX là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên; những giáo viên không hoàn thành chương trình BDTX sẽ không được xét thi đua trong năm học. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ BDTX một số đơn vị từ ngày 03/5/2016 đến ngày 20/5/2016 (lịch cụ thể Phòng sẽ thông báo đơn vị trước 01 ngày).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: GDTX, VT.
 

 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Phùng Văn Hà
TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_04/truongho-so-bdtx-cuoi-nam-2015-2016.rar
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH