Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
20:00 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

Số: 117 /PGDĐT-CTTT V/v chủ động phòng, ngừa tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 12/05/2016 07:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Thực hiện công văn số 553/SGDĐT-CTTT ngày 5/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động phòng, ngừa tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thực hiện một số nội dung sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
      
Số: 117 /PGDĐT-CTTT
V/v chủ động phòng, ngừa tai nạn thương tích và
đuối nước cho trẻ em, học sinh đặc biệt
trong kỳ nghỉ hè năm 2016
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 10  tháng 5  năm 2016
    
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.
          Thực hiện công văn số 553/SGDĐT-CTTT ngày 5/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động phòng, ngừa tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh đặc biệt trong kỳ nghỉ hè năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước đến tận giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh đặc biệt là công văn số 1761/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/4/2016.
2. Tăng cường nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.
3. Đẩy mạnh việc xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.
4. Có biện pháp khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện; gửi báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo khi có trường hợp bất thường xảy ra và báo cáo định kỳ trước ngày 10/6 và 12/12 hằng năm qua địa chỉ Email nguyenvanchuan70@gmail.com ./.
Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Website Phòng;
- Lưu: VT, CTTT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
 
Phùng Văn Hà
 
 Tệp đính kèm:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_05/cv-an-toan-gt-duoi-nuoc-tre-em.rar
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH