Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
19:28 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

Số:118/PGDĐT-CTTT V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đăng lúc: Thứ năm - 12/05/2016 07:55 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Thực hiện công văn số 559/SGDĐT-CTTT ngày 6/05/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thực hiện một số nội dung sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số:118/PGDĐT-CTTT
V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Giao Thủy, ngày 10  tháng  5  năm 2016
 
 
 
         Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.
 
Thực hiện công văn số 559/SGDĐT-CTTT ngày 6/05/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc  đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non thực hiện một số nội dung sau:    
1. Phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, học sinh có đủ điều kiện được tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật; có biện pháp quản lý học sinh không bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự trước và trong thời gian diễn ra bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
2. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt quy định các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, quy định về nồng độ cồn và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
3. Tăng cường tốt trực ban, bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị và kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý khi có vụ việc liên quan đến đơn vị mình.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo khi có hiện tượng bất thường xảy ra./.   
 Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: CTTT, VT.
 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
Phùng Văn Hà
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH