Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
19:16 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

Số: 119 /PGDĐT V/v Báo cáo thống kê kỳ cuối năm, năm học 2015 - 2016.

Đăng lúc: Thứ năm - 12/05/2016 08:32 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện. Thực hiện công văn số 566/SGDĐT-KHTC ngày 09/5/2016 của Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định về việc báo cáo thống kê kỳ cuối năm, năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thuỷ yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:
             
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      
Số: 119 /PGDĐT
V/v Báo cáo thống kê kỳ cuối năm,
năm học 2015 - 2016.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 10  tháng 5  năm 2016
 
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện.
 
Thực hiện công văn số 566/SGDĐT-KHTC ngày 09/5/2016 của Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định về việc báo cáo thống kê kỳ cuối năm, năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thuỷ yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:
1. Báo cáo số liệu thống kê kỳ cuối năm, năm học 2015-2016 theo quy định tại hệ thống kê giáo dục trực tuyến (online).
2. Ngày 31/5/2016 các trường hoàn thành báo thống kê trên hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến (online).
3. Lịch duyệt và nộp báo cáo (phụ lục kèm theo).
4. Báo cáo nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm: Bản in có dấu, chữ ký của thủ trưởng đơn vị và tệp dữ liệu báo cáo cập nhật trực tuyến (online) trên hệ thống phần mềm thống kê.
5. Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của số liệu thống kê báo cáo; Phòng Giáo dục và Đào tạo xếp loại thi đua cho các nhà trường về chất lượng báo cáo.
6. Người nhận báo cáo: Đồng chí Nguyễn Văn Chuân - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 0977.720.658.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và nội dung báo cáo./.  
 
 
        Nơi nhận:
        - ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
        - Như kính gửi (để thực hiện);
        - Lưu: VT.
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
                       Phụ lục: LỊCH DUYỆT BÁO CÁO CUỐI NĂM -TRỰC TUYẾN
 
 
Thứ tự duyệt Đơn vị Lịch duyệt báo cáo Ghi chú    
   
Trường MN    
1 Trường MN Giao Thiện Sáng 01/6/2016 duyệt từ trường số thứ tự duyệt 1 đến 11   Hiệu trưởng cử cán bộ hoặc giáo viên nhà trường làm báo cáo để đi duyệt báo cáo tại PGDĐT(không cử người khác đi thay) và mang theo máy tính xách tay có kết nối Internet
 
 
 
 
 
 
   
2 Trường MN Giao An    
3 Trường MN Giao Thanh    
4 Trường MN Giao Hương    
5 Trường MN Hồng Thuận      
6 Trường MN Giao Lạc    
7 Trường MN  Giao Xuân    
8 Trường MN Giao Long    
9 Trường MN Giao Hải    
10 Trường MN Giao Hà    
11 Trường MN Bình Hoà    
12 Trường MN TT Ngô Đồng Chiều 01/6/2016 duyệt từ trường số thứ tự duyệt 12 đến 22    
13 Trường MN Hoành Sơn    
14 Trường MN  Giao Tiến    
15 Trường MN  Giao Nhân    
16 Trường MN  Giao Châu    
 
 
 
 
 
 
   
17 Trường MN Giao Yến    
18 Trường MN  Giao Tân    
19 Trường MN  Giao Phong    
20 Trường MN  Bạch Long    
21 Trường MN  Giao Thịnh    
22 Trường MN  Quất Lâm    
 Trường Tiểu học     
1 Trường Tiểu học  Giao Thiện A  
Sáng 01/6/2016duyệt từ trường số thứ tự duyệt 1 đến 14
   Hiệu trưởng cử cán bộ hoặc giáo viên nhà trường làm báo cáo để đi duyệt báo cáo tại PGDĐT(không cử người khác đi thay) và mang theo máy tính xách tay có kết nối Internet
 
 
   
2 Trường Tiểu học Giao Thiện B    
3 Trường Tiểu học Giao An    
4 Trường Tiểu học  Giao Thanh    
5 Trường Tiểu học  Giao Hương      
6 Trường Tiểu học  Hồng Thuận A    
7 Trường Tiểu học  Hồng Thuận B    
8 Trường  Tiểu học Hồng Thuận C    
9 Trường Tiểu học Giao Lạc    
10 Trường  Tiểu học Giao Xuân    
11 Trường Tiểu học Giao Long    
 
 
 
   
12 Trường Tiểu học Giao Hải    
13 Trường Tiểu học Giao Hà    
14 Trường Tiểu học Bình Hoà    
15 Trường Tiểu học Ngô Đồng  
 
 
 
 
Chiều 01/6/2016 duyệt từ trường số thứ tự duyệt 15 đến 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
16 Trường Tiểu học Hoành Sơn    
17 Trường Tiểu học Giao Tiến  A    
18 Trường Tiểu học Giao Tiến  B    
19 Trường Tiểu học Giao Tiến   C    
20 Trường Tiểu học Giao Nhân    
21 Trường Tiểu học Giao Châu      
22 Trường Tiểu học Giao Yến    
23 Trường Tiểu học Giao Tân    
24 Trường Tiểu học Giao Thịnh  A    
25 Trường Tiểu học Giao Thịnh  B    
26 Trường Tiểu học Giao Phong    
27 Trường Tiểu học Bạch Long    
28 Trường Tiểu học Quất Lâm    
29 Trường Dạy trẻ Khuyết tật    
 Trường THCS     
1 Trường THCS  Giao Thiện  
 
 
 
 
 
Sáng 02/6/2016 duyệt từ trường số thứ tự duyệt 1 đến 12
  Hiệu trưởng cử cán bộ hoặc giáo viên nhà trường làm báo cáo để đi duyệt báo cáo tại PGDĐT(không cử người khác đi thay) và mang theo máy tính xách tay có kết nối Internet
 
 
 
 
 
   
2 Trường THCS Giao An    
3 Trường THCS  Giao Thanh    
4 Trường THCS  Giao Hương    
5 Trường THCS  Hồng Thuận    
6 Trường THCS  Giao Lạc    
7 Trường THCS  Giao Xuân    
8 Trường THCS  Giao long      
9 Trường THCS  Giao Hải    
10 Trường THCS  Giao Hà    
11 Trường THCS  Bình Hòa    
12 Trường THCS  Ngô Đồng    
13 Trường THCS Giao Thủy  
 
Chiều 02/6/2016 duyệt từ trường số thứ tự duyệt 13 đến 23
 
 
 
 
 
  
   
14 Trường THCS  Hoành Sơn    
15 Trường THCS  Giao Tiến    
16 Trường THCS  Giao Nhân    
17 Trường THCS  Giao Châu    
18 Trường THCS  Giao Yến    
 
 
 
 
 
   
19 Trường THCS  Giao Tân    
20 Trường THCS  Giao Phong    
21 Trường THCS  Bạch Long    
22 Trường THCS  Giao Thịnh    
23 Trường THCS Quất Lâm    
 
 TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_05/cv-bao-cao-truc-tuyen-tk-emits-cuoi-nam-15.16.doc
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH