Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
06:46 +07 Thứ ba, 20/11/2018

Số: 129 /PGDĐT- CTTT V/v phối hợp với các cơ quan, tổ chức ngoài ngành.

Đăng lúc: Thứ hai - 23/05/2016 10:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện công văn số 591/SGDĐT-CTTT ngày 12/5/2016 của Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định về việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ngoài ngành, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:
             
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
      
Số: 129 /PGDĐT- CTTT
V/v phối hợp với các cơ quan, tổ chức
 ngoài ngành.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 19  tháng 5  năm 2016
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
 
          Thực hiện công văn số 591/SGDĐT-CTTT ngày 12/5/2016 của Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định về việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ngoài ngành, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:
1. Kiên quyết không để tổ chức, cá nhân không có hoặc không đủ thẩm quyền triển khai trong nhà trường các hoạt động ảnh hưởng đến việc tổ chức giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giáo viên và học sinh.
Không phối hợp tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà trường liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh nằm ngoài chương trình công tác của ngành, liên ngành đã thống nhất hoặc chưa có sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo kịp thời các hoạt động bất thường của các tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường đến chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục & Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện ./.  
 
 
        Nơi nhận:
        - ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
        - Như kính gửi (để thực hiện);
        - Lưu: VT.
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
Phùng Văn Hà
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH