Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
19:19 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

Số: 26/PGDĐT-GDTX V/v đăng ký danh sách thí sinh tham dự hội thi cán bộ TTHTCĐ “Quản lý giỏi, hoạt động tốt”cấp huyện.

Đăng lúc: Thứ hai - 25/01/2016 16:34 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn; - Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học. Tiếp theo tinh thần của công văn số 447/PGDĐT-GDTX, ngày 21/10/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi cán bộ trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) “Quản lý giỏi, hoạt động tốt”; nhằm tổ chức thực hiện Hội thi theo đúng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị tham gia Hội thi cán bộ TTHTCĐ “Quản lý giỏi, hoạt động tốt” cấp tỉnh đạt kết quả cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc TTHTCĐ thực hiện một số nội dung sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY                                                 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   
Số: 26/PGDĐT-GDTX
V/v đăng ký danh sách thí sinh tham dự hội thi cán bộ TTHTCĐ “Quản lý giỏi, hoạt động tốt”cấp huyện.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
 

Giao Thủy, ngày 22 tháng 01  năm 2016
 
 
 
        Kính gửi:  
-         Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn;
-         Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học.
 
 
     Tiếp theo tinh thần của công văn số 447/PGDĐT-GDTX, ngày 21/10/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi cán bộ trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) “Quản lý giỏi, hoạt động tốt”; nhằm tổ chức thực hiện Hội thi theo đúng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị tham gia Hội thi cán bộ TTHTCĐ “Quản lý giỏi, hoạt động tốt” cấp tỉnh đạt kết quả cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc TTHTCĐ thực hiện một số nội dung sau:
  - Tiếp tục triển khai các nội dung theo tinh thần của công văn số  447/PGDĐT-GDTX, ngày 21/10/2015 về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi cán bộ trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) “Quản lý giỏi, hoạt động tốt” (Phòng gửi kèm theo).
  - Các đơn vị đăng ký danh sách thí sinh tham dự hội thi cấp huyện và nội dung đề tài hùng biện, chuyên đề thuyết trình (theo mẫu đính kèm). Đăng ký dự thi gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua đường email: nguyenvanchuan70@gmail.com trước ngày 01/02/2016.
 - Để tổ chức triển khai Hội thi phù hợp với tình hình thực tiễn, Phòng Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh như sau:
 1. Đối tượng dự thi:
 - Các thành viên trong Ban giám đốc TTHTCĐ;
 - Các báo cáo viên: là giáo viên trường tiểu học, trung cơ sở trên địa bàn xã/thị trấn, giáo viên biệt phái, hướng dẫn viên,…  
 2. Thời gian tổ chức: ngày 23, 24, 25, 26/02/2016. Khai mạc 7 giờ 30 phút, ngày 23/02/2016 (lịch chi tiết các đơn vị xem văn bản kèm theo).
 3. Địa điểm: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (khu 4A Thị trấn Ngô Đồng).
 4. Đăng ký dự thi:  Mỗi trung tâm có 02 người (01 cán bộ quản lý và 01 báo cáo viên).  
5. Nội dung thi: Gồm hai phần:
5.1. Thi viết:
        Trả lời các câu hỏi về việc vận dụng nội dung các văn bản chỉ đạo vào thực tế hoạt động của TTHTCĐ: công tác quản lý, tổ chức hoạt động; thiết kế nội dung, chương trình học tập; việc tổ chức giảng dạy các chuyên đề; việc huy động nguồn lực cho hoạt động của TTHTCĐ; việc huy động người đến học tập; hoạt động của TTHTCĐ tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới;... Đề thi khác nhau cho hai đối tượng thí sinh (cán bộ quản lý và báo cáo viên). Thời gian thi viết: 60 phút. Thí sinh được sử dụng tài liệu khi làm bài thi. Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi 01 đề thi viết mẫu, 01 số bài thi hùng biện (bằng video), các văn bản tham khảo dự thi trên Website của Phòng và hòm thư của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở: Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24/03/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông tư Số: 40 /2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông tri số  17- TT/HU, ngày 08/04/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy; công văn Số: 182/UBND-GDĐT, ngày 21/04/2015 của UBND huyện;…
5.2. Thi hùng biện, thuyết trình: 
+ Đối với cán bộ quản lý TTHTCĐ: Thí sinh tự lựa chọn để hùng biện, thuyết trình về 01 trong số nội dung: kinh nghiệm tổ chức các lớp chuyên đề; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục; xây dựng tổ chức bộ máy; việc huy động nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động; việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể;  biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động;... tại TTHTCĐ. Sau khi hùng biện, thuyết trình, người dự thi trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.
+ Đối với báo cáo viên: Thuyết trình về 01 chuyên đề tự chọn trong số các lĩnh vực: Sức khỏe và Đời sống, Nông nghiệp và Nông thôn, Văn hóa – Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Môi trường và Phát triển, Pháp luật. Nội dung thuyết trình, thí sinh tự nghiên cứu qua sách, báo, truyền hình, truyền thanh,…. Trong thuyết trình, các thí sinh cần làm rõ: tên chuyên đề, đối tượng tham dự, nội dung, ý nghĩa, bố cục, phương pháp báo cáo, giảng dạy, dự kiến hiệu quả... của chuyên đề. Sau khi thuyết trình, thí sinh trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.  
Thời gian hùng biện, thuyết trình (không kể thời gian trả lời câu hỏi) tối đa 20 phút.
Trước khi thi 01 tuần, các đơn vị gửi bản thuyết trình, hùng biện (gửi 3 bản in / 01 thí sinh, có xác nhận của đơn vị) về ban tổ chức để chuyển cho ban giám khảo đánh giá nhận xét. 
Yêu cầu Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo Hội thi diễn ra đúng kế hoạch. Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở chuyển công văn này tới các đồng chí Phó Giám đốc (là cán bộ quản lý nhà trường) và báo cáo viên để phối hợp thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Trưởng PGD&ĐT (để báo cáo);
- Hội Khuyến học  huyện (để phối hợp);   
- Website  PGD&ĐT;
- Lưu VT, GDTX.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã kí)
 
Phùng Văn Hà
MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI
 
(Kèm theo công văn  số 26/KH-PGDĐT ngày 22/01/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
 
TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị Nội dung đề tài hùng biện, chuyên đề
thuyết trình
         
         
 TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_01/thi-tthtcd-gioi.rar
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH