Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
20:40 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

Số:296/PGDĐT-CTHS V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định – Lần thứ III (2015)

Đăng lúc: Thứ hai - 24/08/2015 16:43 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học. Thực hiện công văn số 19/BTCCT ngày 17/07/2015, Kế hoạch số 16/KH-BTCCT ngày 16/07/2015 của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng về việc tổ chức triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định – Lần thứ III (2015) và công văn số 836/SGDĐT-VP ngày 23/07/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định – Lần thứ III (2015), Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động các trường Trung học cơ sở, Tiểu học hưởng ứng và triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
      
Số:296/PGDĐT-CTHS
V/v triển khai Cuộc thi sáng tạo
thanh thiếu niên, nhi đồng
tỉnh Nam Định – Lần thứ III (2015)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 29  tháng 7  năm 2015
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học.
         
Thực hiện công văn số 19/BTCCT ngày 17/07/2015, Kế hoạch số 16/KH-BTCCT ngày 16/07/2015 của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng về việc tổ chức triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định – Lần thứ III (2015) và công văn số 836/SGDĐT-VP ngày 23/07/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định – Lần thứ III (2015), Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động các trường Trung học cơ sở, Tiểu học hưởng ứng và triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:
1. Mục đích, ý nghĩa
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ III (2015) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Giao Thủy, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ thành nhà sáng chế trong tương lai.
2. Đối tượng dự thi
Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong huyện từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (các em có ngày sinh từ 31/07/1996 đến 31/07/2009); khuyến khích các em nhỏ tuổi tham gia.
3. Lĩnh vực dự thi
Các giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:
a. Đồ dùng dành cho học tập;
b. Phần mềm tin học;
c. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
d. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
e. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
4. Một số yêu cầu triển khai Cuộc thi
- Các trường quán triệt mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong đơn vị; tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho học sinh trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo đúng Kế hoạch và Thể lệ của Ban tổ chức Cuộc thi (Kế hoạch, Thể lệ, Phiếu đăng ký dự thi, Bản mô tả giải pháp của Cuộc thi Phòng gửi kèm theo công văn);
- Mỗi trường chọn ít nhất 01 giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi;
- Các đơn vị có hình thức khen thưởng, động viên học sinh tham gia, đạt giải.
5. Nhận hồ sơ, sản phẩm dự thi
- Thời gian nhận hồ sơ và mô hình, sản phẩm dự thi:
+ Nhận mô hình, sản phẩm: đến hết ngày 01/11/2015;
+ Nhận hồ sơ: từ ngày 10/11/2015 đến ngày 15/11/2015.
- Địa điểm nhận hồ sơ và mô hình, sản phẩm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy (đồng chí Nguyễn Văn Chuân – chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận).
* Lưu ý:
- Những sản phẩm đã tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh của ngành năm 2014 nếu thỏa mãn các điều kiện trong Thể lệ Cuộc thi có thể tiếp tục tham gia dự thi (nếu cần có thể bổ sung, chỉnh sửa thêm).
- Sau khi chấm sơ bộ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ và mô hình, sản phẩm dự thi sẽ nộp về Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định, số 1A, đường Trần Tế Xương – Thành phố Nam Định, điện thoại: 0350.3833237; di động: 0913.747.909. Đối với những sản phẩm dự thi được đơn vị đánh giá cao, đề nghị nộp sớm về Ban tổ chức cuộc thi trong tháng 8/2015.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Trưởng Phòng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các tổ Tiểu học, THCS (để phối hợp chỉ đạo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Website Phòng;
- Lưu: VT, GDTX.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
( đã kí)
 
 
Phùng Văn Hà
 
 
 
 
 TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2015_08/thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nam-2015-2016.rar
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH