Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:21 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Số:32/PGDĐT-GDTX V/v triệu tập giáo viên biệt phái giao nhiệm vụ.

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/01/2016 10:06 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều động biệt phái giáo viên sang làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập Giáo viên biệt phái để giao nhiệm vụ:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
      
Số:32/PGDĐT-GDTX
V/v triệu tập giáo viên biệt phái
giao nhiệm vụ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 29 tháng 01 năm 2016
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học, Trung học cơ sở.
             
         Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều động biệt phái giáo viên sang làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập Giáo viên biệt phái để giao nhiệm vụ:
1. Thành phần: Giáo viên biệt phái làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn (có danh sách kèm theo).
2. Thời gian:  14 giờ 00 ngày 02/02/2016 (thứ 3).
3. Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí các giáo viên về dự họp đúng thời gian và thành phần được triệu tập./.
 
 Nơi nhận:
- ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: GDTX, VT.
 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
Phùng Văn Hà
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI LÀM VIỆC TẠI
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
(kèm theo công văn số 32/PGDĐT-GDTX ngày 29/01/2016)
 
Stt Họ và tên Chức vụ-Đơn vị công tác TTHTCĐ nhận GV biệt phái 
1 Đỗ Thị Thủy Giáo viên - trường Tiểu học Giao Thiện B TTHTCĐ xã Giao Thiện
2 Doãn Thị Hương Giáo viên - trường Tiểu học Giao Giao An TTHTCĐ xã Giao An
3 Nguyễn Thị Đào Giáo viên - trường Tiểu học Giao  Lạc TTHTCĐ  xã  Giao Lạc
4 Ngô Quang Chinh Giáo viên - trường Tiểu học Giao  Xuân TTHTCĐ  xã  Giao Xuân
5 Trần Thị Hà Giáo viên - trường Tiểu học Giao Long TTHTCĐ  xã Giao Long
6 Hoàng Thị Kim Oanh Giáo viên - trường Tiểu học Giao Hải TTHTCĐ xã Giao Hải
7 Nguyễn Thị Cẩm Ly Giáo viên - trường Tiểu học A Giao Thịnh TTHTCĐ xã Giao Thịnh
8 Bùi Thị Thanh Giáo viên - trường Tiểu học Giao Tân TTHTCĐ xã Giao Tân
9 Đỗ Mạnh Trường Giáo viên - trường THCS Giao Thanh TTHTCĐ  xã Giao Thanh
10 Nguyễn Đình Khang Giáo viên - trường THCS Hồng Thuận TTHTCĐ xã Hồng Thuận
11 Trần Văn Vĩnh Giáo viên - trường THCS Bình Hòa TTHTCĐ  xã Bình Hòa
12 Nguyễn Chí Thành Giáo viên - trường THCS Ngô Đồng TTHTCĐ TT Ngô Đồng
13 Vũ Thái Sơn Giáo viên - trường THCS Ngô Đồng TTHTCĐ xã Giao Hương
14 Doãn Thị Tuyến Giáo viên - trường THCS Giao Hà TTHTCĐ xã Giao Hà
15 Nguyễn Văn  Thạch Giáo viên - trường THCS Hoành Sơn TTHTCĐ xã Hoành Sơn
16 Nguyễn Văn Thạc Giáo viên - trường THCS Giao Tiến TTHTCĐ xã Giao Tiến
17 Lại Thế Nam Giáo viên - trường THCS Giao Nhân TTHTCĐ  xã Giao Nhân
18 Nguyễn Văn Tuyên Giáo viên - trường THCS Giao Châu TTHTCĐ xã Giao Châu
19 Vũ Văn Nguyên Giáo viên - trường THCS Giao Yến TTHTCĐ xã Giao Yến
20 Đỗ Văn Thạch Giáo viên - trường THCS Giao Phong TTHTCĐ xã Giao Phong
21 Nguyễn Văn Tĩnh Giáo viên - trường THCS Quất Lâm TTHTCĐ TT Quất Lâm
22 Nguyễn Nam Thái Giáo viên - trường THCS Bạch Long TTHTCĐ xã Bạch Long
 
 
 TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_01/gdtx-trieu-tap-hop-giao-vien-biet-phai.doc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH