Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
19:16 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

Số: 383/PGDĐT-GDTX V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 30/09/2015 13:25 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở; - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Thực hiện công văn 1067/SGDĐT-GDCN&TX ngày 17/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với hội khuyến học địa phương báo cáo với UBND xã, thị trấn, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY                                                 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   
Số: 383/PGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
 
 

Giao Thủy, ngày 21 tháng 09 năm 2015
 
Kính gửi: 
- Hiệu trưởng các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở;
            - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
Thực hiện công văn 1067/SGDĐT-GDCN&TX ngày 17/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm học tập cộng đồng  phối hợp với hội khuyến học địa phương  báo cáo với UBND xã, thị trấn, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng; góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học; các trường học, trung tâm học tập cộng đồng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu các cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với các mục tiêu giáo dục. Kiên quyết không đưa vào nhà trường những sách có nội dung không phù hợp.
- Các hoạt động được triển khai ở tất cả các trường học, trung tâm học tập cộng đồng  và được duy trì thường xuyên hàng năm.
2. Chủ đề: “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.
3. Thời gian: Trong một tuần từ ngày 05/10/2015 đến hết ngày 11/10/2015
4. Nội dung các hoạt động:
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, các trường học, trung tâm học tập cộng đồng chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ cho phù hợp, Phòng Giáo dục và Đào tạo gợi ý một số hoạt động sau:
- Xây dựng thư viện ở các nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và mọi người dân được đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc.
- Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện nhà trường bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong thư viện nhà trường đến các các tủ sách trên lớp, tủ sách pháp luật của các Nhà văn hóa xã, thị trấn; Nhà văn hóa xóm, giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; giao học sinh tự quản lí tủ sách và cho mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu về sách, khuyến khích học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử (ở những nơi có điều kiện). Tổ chức ngày hội đọc hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện, dựng phim, hoạt động sân khấu,... dựa theo sách đã đọc.
- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự đọc, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.
- Các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ,...  tổ chức hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ.
- Các trường học, trung tâm học tập cộng đồng tổ chức thảo luận, trao đổi với phụ huynh, học sinh thống nhất quy định về thời gian học sinh đọc sách tại trường (thư viện), ở nhà và số lượng đầu sách đọc trong năm; thống nhất với cha mẹ học sinh về việc cùng tham gia đọc sách với con.
- Các hoạt động khác diễn ra trong Tuần lễ: theo hướng dẫn tại công văn số 1080/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 06/9/2014 của SGD&ĐT.
5. Tổ chức thực hiện:
- Phối hợp giữa ngành giáo dục với các đoàn thể, tổ chức xã hội tại địa phương, mọi người dân trong quá trình xây dựng phong trào.
- Phát động rộng rãi phong trào góp sách và phát triển thư viện nhà trường.
- Các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của thư viện trường học gắn với việc học sinh thường xuyên đọc sách.
- Giao bộ phận GDTX tham mưu lãnh đạo Phòng chỉ đạo phát động mở lớp tuyên truyền ở một số đơn vị trường và trung tâm học tập cộng đồng với nội dung phù hợp.
Kết thúc Tuần lễ các trường học, trung tâm học tập cộng đồng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo một số hình ảnh tiêu biểu về các lớp học, các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ tại địa phương); người nhận : Nguyễn Văn Chuân – Chuyên viên PGD&ĐT Email nguyenvanchuan70@gmail.com trước ngày 13/10/2015./. 
 
Nơi nhận:
- UBND huyện (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Trưởng Phòng (để phối hợp chỉ đạo);
- Hội Khuyến học huyện (để phối hợp);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: GDTX, VT.
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
MẪU BÁO CÁO GỬI VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2015_09/cv-383-gdtx-huong-ung-tuan-le-hoc-tap-suot-doi-nam-2015.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH