Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
17:27 +07 Thứ năm, 13/12/2018

Số: 49/PGD&ĐT-TCCB. V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016.

Đăng lúc: Thứ hai - 29/02/2016 09:44 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy. Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định về chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015-2021. Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND huyện Giao Thủy về chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015-2021. Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016, cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
 
 
 

Số: 49/PGD&ĐT-TCCB.
V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                 Giao Thủy, ngày 27 tháng 02 năm 2016

 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy.
 
Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP;
Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định về chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015-2021. Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 09/7/2015 của UBND huyện Giao Thủy về chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015-2021.
Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016, cụ thể như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC và Kế hoạch của UBND huyện về chính sách tinh giảm biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động của đơn vị.
2. Rà soát chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị để xác định và lập đề án danh sách cần tinh giản biên chế theo quy định (biểu 02).
3. Hồ sơ của đối tượng tinh giản biên chế bao gồm:
- Sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH (bản phô tô).
- Quyết định lương của 5 năm cuối trước khi tinh giản biên chế (bản phô tô).
- Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (đối với đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ được giao) trong 2 năm liền kề trước khi tinh giản biên chế.
- Văn bằng nếu thuộc đối tượng chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ (bản phô tô công chứng).
-  Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
4. Nộp 03 danh sách (biểu số 02 - khổ A3) và 02 hồ sơ của đối tượng tinh giản biên chế (nếu có) về Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo.
Thời gian nộp: Buổi sáng ngày 03/3/2016 (Thứ Năm).
*Lưu ý: Gửi danh sách (biểu số 02) vào địa chỉ gmail: tccbgiaothuy@gmail.com
Chính sách tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhưng trực tiếp ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc tinh giản biên chế, đồng thời đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Phòng GD – ĐT (Bộ phận TCCB) để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:                                                      
   - Như trên;         
   - Lưu: VP, TCCB.
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Mai Tiến Dũng
 
 TỆP ĐÍNH KÈM:/uploads/pgd-giaothuy/news/2016_02/cvthuchienchinhsachtgbcdot2nam2016_.zip
                                                                                       
 
 
 
Lưu ý:
     Nếu đơn vị không có đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2016 cũng phải nộp biểu 02 này (ở cột họ tên ghi “Không có đối tượng TGBC”).
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 4
  • Khách viếng thăm: 2
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH