Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:53 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Số: 504 /PGDĐT V/v đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 16/12/2015 09:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện. Căn cứ Công văn 896/SGDĐT-CTHSSV&CNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015; Căn cứ kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của Sở giáo dục và Đào tạo Nam Định. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2015, cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 504 /PGDĐT
V/v đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015

Giao Thủy, ngày 15 tháng 12 năm 2015
 
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện.
 
Căn cứ Công văn 896/SGDĐT-CTHSSV&CNTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015;
Căn cứ kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của Sở giáo dục và Đào tạo Nam Định.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2015, cụ thể như sau:
1. Công tác chuẩn bị của các trường:
Các trường rà soát lại bộ hồ sơ chung và số liệu thống kê theo quy định đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) và Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ về kế hoạch kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của Sở Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đối với các xã, thị trấn thuộc huyện Giao Thủy.
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra
- Thời gian : Ngày 18 tháng 12 năm 2015
- Địa điểm : Các trường tập hợp hồ sơ về trường tiểu học và tập trung đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT.
Nhận được Công văn, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai cụ thể nội dung công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Trưởng Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Như kính gửi;
- Website;
- Lưu VT, tổ MN, TH, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã kí)
 
 
Phạm Văn Ngũ
 Tệp đính kèm: /uploads/pgd-giaothuy/news/2015_12/cv-ktra-pho-cap-gd.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH