Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:44 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Số: 58/GDĐT-TCCB V/v nâng lương và hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016

Đăng lúc: Thứ năm - 17/03/2016 16:25 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03 và Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-LĐTB&XH ngày 30/12/2011 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016, cụ thể như sau:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 Số: 58/GDĐT-TCCB
V/v nâng lương và hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016.
 
Giao Thủy, ngày 15 tháng 3 năm 2016.
                                                    
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
 
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 03 và Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-LĐTB&XH ngày 30/12/2011 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ;
  Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016, cụ thể như sau:
1. Tiến hành rà soát các đối tượng được nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016 của đơn vị (từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016).
2. Tổ chức xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016.
3. Lập hồ sơ gửi về  Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ gồm:
- Biên bản xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016 của nhà trường (trong biên bản ghi rõ họ và tên người được nâng lương ở mỗi loại: thường xuyên, vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo).
- Danh sách nâng bậc lương thường xuyên đợt I năm 2016 (02 bản khổ A4 theo Mẫu số 01-NLTX).
- Danh sách hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt I năm 2016 (02 bản khổ A4 theo mẫu số 03-NVK, trường hợp đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung lần đầu lập cuối danh sách).
- Danh sách thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt I năm 2016 (02 bản khổ A4 theo Mẫu số 02a , số 02b).
- Bản phô tô Quyết định nâng lương hiện hưởng (02 bản A4, sắp xếp theo danh sách thành 02 tập).
- Bản phô tô Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng đối với các đối tượng đã được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (02 bản A4, sắp xếp theo danh sách thành 02 tập).
  - Bản phô tô Quyết định tuyển dụng, Quyết định hết tập sự hoặc các minh chứng khác đối với đối tượng bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (02 bản A4, sắp xếp theo danh sách thành 02 tập).
* Thời gian duyệt:
  - Ngày 24 tháng 3 năm 2016 (Thứ Năm).
          + Buổi sáng: Các trường Mầm non.
          + Buổi chiều: Các trường Tiểu học.
  - Ngày 25 tháng 3 năm 2015 (Thứ  Sáu).
          + Buổi sáng: Các trường Trung học cơ sở.
* Địa điểm: Tại Bộ phận Tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo.
* Thành phần đi duyệt: Kế toán các nhà trường.
Lưu ý:
    - Bản phô tô các Quyết định phải đóng dấu nhà trường.
    - Gửi các danh sách vào địa chỉ gmail: tccbgiaothuy@gmail.com trước ngày 23/3/2016.
Phòng Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc trên. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Phòng GD – ĐT (Bộ phận TCCB) để xem xét giải quyết./.
 
  Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TCCB.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Mai Tiến Dũng
 TỆP ĐÍNH KÈM: /uploads/pgd-giaothuy/news/2016_03/nang-luong-tham-nien-dot-i-nam-2016_1.rar
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH