Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:39 +07 Thứ tư, 23/01/2019

Số:64/PGDĐT-GDTX V/v Tập huấn chuyên môn

Đăng lúc: Thứ bảy - 19/03/2016 10:11 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện công văn 303/SGDĐT- GDCNTX ngày 14/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn giáo viên biệt phái, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu dự tập huấn:
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
      
Số:64/PGDĐT-GDTX
V/v Tập huấn chuyên môn.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 15 tháng 3 năm 2016
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.
Thực hiện công văn 303/SGDĐT- GDCNTX ngày 14/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn giáo viên biệt phái,  Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập đại biểu dự tập huấn:
1. Thành phần: Giáo viên biệt phái làm việc tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn (có danh sách kèm theo).
2. Thời gian: Từ ngày 23/3/2016 đến hết ngày 25/3/2016; khai mạc 8h00  ngày 23/3/2016 (thứ 4).
3. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo, số 165 đường Hùng Vương, thành phố Nam Định.
4. Kinh phí dự tập huấn: Thực hiện theo chế độ hiện hành.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đại biểu về dự tập huấn đúng thời gian và thành phần được triệu tập./.
 
 
        Nơi nhận:
        - ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
        - Như kính gửi (để thực hiện);
        - Lưu: GDTX, VT.
 
 TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN BIỆT PHÁI LÀM VIỆC TẠI
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG DỰ HỌP
(kèm theo công văn số 6 /PGDĐT ngày 15/3/2016)
 
Stt Họ và tên Chức vụ-Đơn vị công tác TTHTCĐ nhận GV biệt phái 
1 Đỗ Thị Thủy Giáo viên - trường Tiểu học Giao Thiện B TTHTCĐ xã Giao Thiện
2 Doãn Thị Hương Giáo viên - trường Tiểu học Giao Giao An TTHTCĐ xã Giao An
3 Nguyễn Thị Đào Giáo viên - trường Tiểu học Giao  Lạc TTHTCĐ  xã  Giao Lạc
4 Ngô Quang Chinh Giáo viên - trường Tiểu học Giao  Xuân TTHTCĐ  xã  Giao Xuân
5 Trần Thị Hà Giáo viên - trường Tiểu học Giao Long TTHTCĐ  xã Giao Long
6 Hoàng Thị Kim Oanh Giáo viên - trường Tiểu học Giao Hải TTHTCĐ xã Giao Hải
7 Nguyễn Thị Cẩm Ly Giáo viên - trường Tiểu học A Giao Thịnh TTHTCĐ xã Giao Thịnh
8 Bùi Thị Thanh Giáo viên - trường Tiểu học Giao Tân TTHTCĐ xã Giao Tân
9 Đỗ Mạnh Trường Giáo viên - trường THCS Giao Thanh TTHTCĐ  xã Giao Thanh
10 Nguyễn Đình Khang Giáo viên - trường THCS Hồng Thuận TTHTCĐ xã Hồng Thuận
11 Trần Văn Vĩnh Giáo viên - trường THCS Bình Hòa TTHTCĐ  xã Bình Hòa
12 Nguyễn Chí Thành Giáo viên - trường THCS Ngô Đồng TTHTCĐ TT Ngô Đồng
13 Vũ Thái Sơn Giáo viên - trường THCS Ngô Đồng TTHTCĐ xã Giao Hương
14 Doãn Thị Tuyến Giáo viên - trường THCS Giao Hà TTHTCĐ xã Giao Hà
15 Nguyễn Văn  Thạch Giáo viên - trường THCS Hoành Sơn TTHTCĐ xã Hoành Sơn
16 Nguyễn Văn Thạc Giáo viên - trường THCS Giao Tiến TTHTCĐ xã Giao Tiến
17 Lại Thế Nam Giáo viên - trường THCS Giao Nhân TTHTCĐ  xã Giao Nhân
18 Nguyễn Văn Tuyên Giáo viên - trường THCS Giao Châu TTHTCĐ xã Giao Châu
19 Vũ Văn Nguyên Giáo viên - trường THCS Giao Yến TTHTCĐ xã Giao Yến
20 Đỗ Văn Thạch Giáo viên - trường THCS Giao Phong TTHTCĐ xã Giao Phong
21 Nguyễn Văn Tĩnh Giáo viên - trường THCS Quất Lâm TTHTCĐ TT Quất Lâm
22 Nguyễn Nam Thái Giáo viên - trường THCS Bạch Long TTHTCĐ xã Bạch Long
 
 
 
 
 TỆP ĐÍNH KÈM: /uploads/pgd-giaothuy/news/2016_03/15.3-gdtx-tap-huan-gv-biet-phai.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH