Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
20:14 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

THÔNG BÁO Về việc ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài năm 2014

Đăng lúc: Thứ tư - 04/06/2014 16:56 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
THÔNG BÁO Về việc ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài năm 2014. Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở huyện Giao Thuỷ. Thực hiện Công văn số 229/UBND-VP ngày 28/4/2014 của UBND huyện Giao Thuỷ về việc ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài của huyện năm 2014; Căn cứ văn bản số 32/BC-KH ngày 30/5/2014 của Hội Khuyến học huyện Giao Thuỷ báo cáo thực hiện việc vận động ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài của huyện năm 2014; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thuỷ thông báo tình hình cán bộ, giáo viên tham gia ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài của huyện như sau:
UBND HUYỆN GIAO THUỶ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số188/TB-PGDĐT
 
        Giao Thuỷ, ngày 04 tháng 6 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Về việc ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài năm 2014.
 
 
 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở huyện Giao Thuỷ.
 
Thực hiện Công văn số 229/UBND-VP ngày 28/4/2014 của UBND huyện Giao Thuỷ về việc ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài của huyện năm 2014;
Căn cứ văn bản số 32/BC-KH ngày 30/5/2014 của Hội Khuyến học huyện Giao Thuỷ báo cáo thực hiện việc vận động ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài của huyện năm 2014;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thuỷ thông báo tình hình cán bộ, giáo viên tham gia ủng hộ quỹ Khuyến học – Khuyến tài của huyện như  sau:
1. Kết quả ủng hộ quỹ: (Tính đến hết ngày 30/5/2014)
* Các trường Mầm non:
 
CÁC TRƯỜNG ĐÃ ỦNG HỘ CÁC TRƯỜNG CHƯA ỦNG HỘ
TT Tên Trường Số CB, GV Số Tiền TT Tên Trường Số CB, GV
1 Giao Thanh 26 300.000 đ 1 Giao Thiện 33
2 Hồng Thuận 39 300.000 đ 2 Giao An 33
3 Giao Long 31 1.550.000 đ 3 Giao Hương 26
4 Giao Hải 28 1.500.000 đ 4 Giao Lạc 38
5 Giao Hà 29 1.450.000 đ 5 Giao Xuân 29
6 Bình Hoà 26 750.000 đ 6 Giao Tiến 48
7 Ngô Đồng 29 870.000 đ 7 Giao Châu 26
8 Hoành Sơn 27 750.000 đ 8 Giao Phong 23
9 Giao Nhân 26 520.000 đ 9 Giao Thịnh 26
10 Giao Yến 30 900.000 đ      
11 Bạch Long 33 300.000 đ      
12 Giao Tân 19 590.000 đ      
13 Quất Lâm 39 780.000 đ      
  Cộng: 10.560.00 đ      
 
* Các trường Tiểu học:
CÁC TRƯỜNG ĐÃ ỦNG HỘ CÁC TRƯỜNG CHƯA ỦNG HỘ
TT Tên Trường Số CB, GV Số Tiền TT Tên Trường Số CB, GV
1 Giao Thiện A 27 540.000 đ 1 Hồng Thuận A 26
2 Giao Thiện B 24 680.000 đ 2 Hồng Thuận C 25
3 Giao Hương 32 1.320.000 đ 3 Giao Hải 31
4 Giao Thanh 40 580.000 đ 4 Bình Hoà 39
5 Giao Lạc 44 2.150.000 đ 5 Ngô Đồng 35
6 Hồng Thuận B 25 1.150.000 đ 6 Hoành Sơn 33
7 Giao Xuân 42 1.150.000 đ 7 Giao Tân 28
8 Giao Hà 40 800.000 đ 8 Giao Thịnh A 25
9 Giao Nhân 34 1.700.000 đ 9 Giao Thịnh B 22
10 Giao Châu 35 1.100.000 đ 10 Giao Phong 33
11 Bạch Long 29 1.400.000 đ 11 Giao An 40
12 Giao Yến 35 1.750.000 đ      
13 Giao Tiến A 26 1.210.000 đ      
14 Giao Tiến B 27 1.250.000 đ      
15 Giao Tiến C 24 790.000 đ      
16 Quất Lâm 41 2.050.000 đ      
17 Giao Long 30 1.600.000 đ      
  Cộng:   21.220.00 đ      
* Các trường THCS:
CÁC TRƯỜNG ĐÃ ỦNG HỘ CÁC TRƯỜNG CHƯA ỦNG HỘ
TT Tên Trường Số CB, GV Số Tiền TT Tên Trường Số CB, GV
1 Giao An 38 1.900.000 đ 1 Giao Thiện 43
2 Giao Thanh 29 725.000 đ 2 Giao Hương 27
3 Hồng Thuận 43 1.200.000 đ 3 Giao Lạc 39
4 Giao Xuân 36 1.360.000 đ 4 Giao Hải 29
5 Bình Hoà 35 350.000 đ 5 Giao Hà 40
6 Ngô Đồng 27 750.000 đ 6 Giao Nhân 40
7 Giao Châu 32 900.000 đ 7 Hoành Sơn 33
8 Bạch Long 36 1.830.000 đ 8 Giao Long 29
9 Giao Yến 35 1.750.000 đ 9 Giao Tiến 60
10 Giao Thịnh 39 780.000 đ 10 Giao Tân 38
11 Giao Thuỷ 40 2.000.000 đ      
12 Giao Phong 32 900.000 đ      
13 Quất Lâm 37 900.000 đ      
  Cộng:   15.345.00 đ      
2. Yêu cầu:
- Các đơn vị chưa ủng hộ đề nghị quán triệt tinh thần vận động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị ủng hộ đầy đủ quỹ “ Vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài” số tiền gửi về Quỹ khuyến học huyện Giao Thủy qua tài khoản 3751 tại Kho Bạc Nhà nước huyện Giao Thủy.
- Các đơn vị đã ủng hộ quỹ căn cứ số cán bộ giáo viên theo dõi số tiền đã chuyển về quỹ, tiếp tục vận động, đôn đốc cán bộ, công nhân viên ủng hộ theo công văn số 229/UBND-VP (Mỗi cá nhân ủng hộ 50.000đ) chuyển về quỹ theo địa chỉ đã thông báo.
Quỹ khuyến học - khuyến tài nhằm khuyến khích học sinh đạt thành tích cao trong học tập, đồng thời động viên học sinh hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập. Vì thế Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị đồng chí hiệu trưởng động viên cán bộ, giáo viên đơn vị mình tham gia ủng hộ đầy đủ./.
 
 
Nơi nhận:   Q. TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
 
- Như kính gửi; (để thực hiện)
- Các đ.c lãnh đạo PGD;
- Các Tổ, bộ phận PGD;
- Lưu VP, TV.
 
         Nguyễn Thanh Bình
 
 Công văn kèm theo:/uploads/pgd-giaothuy/news/2014_06/cong-van-khuyen-hoc-gui-nhac-nho-cac-truong.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH