Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
06:46 +07 Thứ ba, 20/11/2018

Số: 194 /PGDĐT-CTHS V/v triển khai tẩy giun cho học sinh Tiểu học năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 27/04/2015 08:05 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Chuân
UBND HUYỆN GIAO THỦY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 194 /PGDĐT-CTHS V/v triển khai tẩy giun cho học sinh Tiểu học năm 2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Giao Thủy, ngày 27 tháng 4 năm 2015 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học. Theo tinh thần của công số 187/UBND-TTYT ngày 23/4/2015 của UBND huyện Giao Thủy về việc triển khai tẩy giun cho học sinh Tiểu học năm 2015, Trung tâm Y tế huyện sẽ lập kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, cung cấp thuốc, giám sát và chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với các trường Tiểu học tổ chức tẩy giun cho học sinh từ ngày 18/5/2015 đến 22/5/2015. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học tổ chức truyền thông, phổ biến kế hoạch và tổ chức tẩy giun cho học sinh đảm bảo an toàn và hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng trước ngày 24/5/2015, người nhận: Nguyễn Văn Chuân - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Email: nguyenvanchuan70@gmail.com./. Nơi nhận: - ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo); - Như kính gửi (để thực hiện); - Lưu: CNTT, VT. KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (đã ký) Phùng Văn Hà
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
      
Số: 194 /PGDĐT-CTHS
V/v triển khai tẩy giun
cho học sinh Tiểu học năm 2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Giao Thủy, ngày 27  tháng 4  năm 2015
         
          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.
 
Theo tinh thần của công số 187/UBND-TTYT ngày 23/4/2015 của UBND huyện Giao Thủy về việc triển khai tẩy giun cho học sinh Tiểu học năm 2015, Trung tâm Y tế huyện sẽ lập kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, cung cấp thuốc, giám sát và chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với các trường Tiểu học tổ chức tẩy giun cho học sinh từ ngày 18/5/2015 đến 22/5/2015.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học tổ chức truyền thông, phổ biến kế hoạch và tổ chức tẩy giun cho học sinh đảm bảo an toàn và hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Phòng trước ngày 24/5/2015, người nhận: Nguyễn Văn Chuân - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Email: nguyenvanchuan70@gmail.com./.
 
Nơi nhận:
- ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: CNTT, VT.
 
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(đã ký)
 
Phùng Văn Hà
 Công văn đính kèm:/uploads/pgd-giaothuy/news/2015_04/cths-cong-van-trien-khai-tay-giun-cho-hs-tieu-hoc.doc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH