THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa chỉ trang website của Phòng GD&ĐT Giao Thủy

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa chỉ trang website của Phòng GD&ĐT Giao Thủy Hiện nay Phòng GD&ĐT Giao Thủy đang sử dụng 02 trang website, để thuận lợi cho quá trình vận hành; từ ngày 18/12/2017, Phòng GD&ĐT Giao Thủy dừng triển khai các hoạt động trên trang website htt://pgd-giaothuy.namdinh.edu.vn chuyển sang trang website mới htt://pgdgiaothuy.edu.vn. Trang website này sẽ tiến hành liên kết với website của Sở GD&ĐT, website của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện Giao Thủy.
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi địa chỉ trang website của Phòng GD&ĐT Giao Thủy
 
Hiện nay Phòng GD&ĐT Giao Thủy đang sử dụng 02 trang website, để thuận lợi cho quá trình vận hành; từ ngày 18/12/2017, Phòng GD&ĐT Giao Thủy dừng triển khai các hoạt động trên trang website htt://pgd-giaothuy.namdinh.edu.vn chuyển sang trang website mới htt://pgdgiaothuy.edu.vn. Trang website này sẽ tiến hành liên kết với website của Sở GD&ĐT, website của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện Giao Thủy. 

Tải tệp tin tại đây:/uploads/pgd-giaothuy/news/2017_12/chuyen-cong-thong-tin.doc