Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
21:01 +07 Chủ nhật, 16/12/2018

HCTH (01/10/2014): Hướng dẫn tổ chức thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Đăng lúc: Thứ tư - 01/10/2014 14:42 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
HCTH (01/10/2014): Hướng dẫn tổ chức thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

HCTH (01/10/2014): Hướng dẫn tổ chức thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 10/4/2014 của UBND huyện Giao Thuỷ về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân”;
 
UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 278 /PGDĐT-HCTH
V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
  Giao Thuỷ, ngày 01  tháng 10 năm 2014
     
 
 
 
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
 
Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 10/4/2014 của UBND huyện Giao Thuỷ về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân”;
Trên cơ sở kế hoạch số 03/KH-LN ngày 29/9/2014 của liên ngành: Đoàn TNCSHCM – Ban Chỉ huy Quân sự - Phòng Giáo dục và Đào tạo – Hội Cựu chiến binh – Hội Liên hiệp phụ nữ - Liên đoàn lao động - Hội nông dân huyện Giao Thuỷ về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công nhân viên, học sinh và toàn xã hội về truyền thống yêu nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc; truyền thống 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Cuộc thi tìm hiểu “Truyền thống 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân” là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc. Do vậy các nhà trường cần quán triệt và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh (học sinh cấp THCS) tham gia dự thi có kết quả.
 
II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Chủ đề: “70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm thực hiện ngày Hội Quốc phòng toàn dân”.
2. Nội dung: Người tham gia cuộc thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra (Câu hỏi gửi kèm hướng dẫn này).
3. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức học sinh (học sinh bậc THCS) các nhà trường.
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.  Hình thức:
 Thi viết và thi sáng tác các đoạn phim ngắn (video clip) để trả lời các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi đặt ra (có hướng dẫn gửi kèm).
2. Phương pháp tổ chức thực hiện:
 Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thành lập Ban chỉ đạo và Ban giám khảo cấp trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thi.
Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi với số lượng, chất lượng cao nhất.
Tiếp nhận bài dự thi của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh; tổng hợp toàn bộ bài dự thi chấm (thang điểm 100: câu 1-15đ; câu 2–15đ; câu 3-15đ; câu 4-25đ; câu 5-20đ; trình bày 10đ), lựa chọn bài thi có chất lượng cao (mỗi trường: THCS 02 bài của giáo viên và 02 bài của học sinh; Tiểu học 02 bài của giáo viên; Mầm non 02 bài của giáo viên) nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2014 (người nhận: Đ.c Lê Văn Thuỷ).
Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chấm, chọn bài thi xuất sắc tham gia dự thi cấp huyện. Thời gian Ban giám khảo cấp huyện chấm bài từ ngày 20, 21/10/2014. Phòng Giáo dục căn cứ kết quả dự thi làm tiêu chí để khen thưởng các đơn vị.
Ban tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.
IV. KHEN THƯỞNG.
Ban tổ chức tặng Giấy khen và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt kết quả xuất sắc như sau:
1. Tập thể: 01 giải nhất (1.000.000 đ), 02 giải nhì (800.000đ/giải); 02 giải ba (500.000đ/giải) và 03 giải khuyến khích (300.000đ/giải).
2. Cá nhân: 01 giải nhất (500.000đ/giải), 03 giải nhì (300.000đ/giải); 05 giải ba (200.000đ/giải) và 15 giải khuyến khích (100.000đ/giải).
Nhận được hướng dẫn này, đề nghị trường triển khai tổ chức thực hiện tổng hợp kết quả báo cáo về Ban tổ chức cuộc thi qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vào ngày 15/10/2014 (đ.c Lê Văn Thuỷ nhận) ./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Websites; HCTH.
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
     Phạm Văn Ngũ

Tệp đính kèm: bai-thi-70-nam.rar
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH