Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
08:44 +07 Thứ tư, 19/12/2018

KĐCL: Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

Đăng lúc: Thứ hai - 04/08/2014 16:37 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
KĐCL: Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

KĐCL: Công văn về việc báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy đã đạt chuẩn KĐCL. Ngày 04/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định có Công văn yêu cầu báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục. Phòng GD-ĐT Giao Thủy chuyển tiếp Công văn này yêu cầu các trường thu thập số liệu báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo biểu mẫu đính kèm. Nộp báo cáo về Sở qua đường bưu điện. địa chỉ: Đ.c Vũ Văn Hồ - Chuyên viên Phòng KT&KĐCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định - Số 165 đường Hùng Vương, TP Nam Định. Gửi Email về Phòng GD-ĐT Giao Thủy theo địa chỉ (cnttgiaothuy@gmail.com).
 Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Giao Thủy đã đạt chuẩn KĐCL.
Ngày 04/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định có Công văn yêu cầu báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.
Phòng GD-ĐT Giao Thủy chuyển tiếp Công văn này yêu cầu các trường thu thập số liệu báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo biểu mẫu đính kèm (Công văn và biểu mẫu gửi qua email của các bậc học và website của Phòng GD-ĐT Giao Thủy).
Nộp báo cáo về Sở qua đường bưu điện.
địa chỉ: Đ.c Vũ Văn Hồ - Chuyên viên Phòng KT&KĐCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định - Số 165 đường Hùng Vương, TP Nam Định.
Gửi Email về Phòng GD-ĐT Giao Thủy theo địa chỉ (cnttgiaothuy@gmail.com).

Nội dung công văn:

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 941/SGDĐT-KTKĐCLGD
V/v báo cáo kết quả kiểm định
chất lượng giáo dục
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Nam Định, ngày 04  tháng 8  năm 2014
 
             Kính gửi:  - Các phòng GD&ĐT huyện, TP
                              - Các trường THPT, TTGDTX đã được cấp giấy
                                chứng nhận KĐCLGD
Thực hiện công văn số 825/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD về việc báo cáo kết quả kiểm định CLGD để chuẩn bị tổng kết 5 năm triển khai công tác kiểm định CLGD đối với cơ sở giáo dục MN, PT, GDTX, Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định CLGD báo cáo về sự tác động của công tác kiểm định CLGD đối với đơn vị mình theo nội dung của 3 bảng đính kèm trong công văn.
Các đơn vị cần chú ý tới 2 chặng thời gian cải tiến CLGD: 1. Từ lúc tự đánh giá đến khi được đánh giá ngoài và được cấp giấy chứng nhận kiểm định CLGD; 2. Sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định CLGD đến tháng 8 năm 2014.
Nhận được công văn, các đơn vị khẩn trương hoàn thành báo cáo và gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 10 tháng 8 năm 2014 theo địa chỉ: Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD, Sở GD&ĐT Nam Định, 165 Hùng Vương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Nếu cần thêm thông tin, liên hệ theo số điện thoại: 0912.762.608.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các trường THPT,TTGDTX (để t/h);
- Lưu: VT, KTKĐ.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký)
 
 
Cao Xuân Hùng

Biểu mẫu đính kèm: tệp đính kèm.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH