Cổng TTĐT Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy
07:56 +07 Thứ tư, 19/12/2018

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ năm - 19/09/2013 09:13 - Người đăng bài viết: pgd-giaothuy
Kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2013 - 2014

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy năm học 2013 - 2014

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Thực hiện kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Nam Định, kế hoạch số 1075/KH-SGDĐT ngày 10/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” và “Tháng an toàn PCCC” năm 2013; để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, Phòng GD&ĐT Giao Thuỷ xây dựng kế hoạch phòng cháy và chữa cháy năm học 2013-2014 như sau:
  
UBND HUYỆN GIAO THUỶ
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 246/KH-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Giao Thuỷ, ngày 10 tháng 09 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Phòng cháy và chữa cháy năm học 2013-2014
 
Thực hiện kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Nam Định, kế hoạch số 1075/KH-SGDĐT ngày 10/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” và “Tháng an toàn PCCC” năm 2013; để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, Phòng GD&ĐT Giao Thuỷ xây dựng kế hoạch phòng cháy và chữa cháy năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rộng rãi Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
- Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong các cơ sở giáo dục.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.
- Nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP và các quy định khác về công tác PCCC... nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của CB-GV-CNV và học sinh đối với công tác PCCC.
- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bằng khẩu hiệu, tranh ảnh phản ánh các hoạt động về công tác PCCC.
- Phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện hướng dẫn các kiến thức cơ bản về PCCC cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh; chủ động xử lý các tình huống cháy giả định, diễn tập các phương án cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra cháy tại đơn vị.
2. Công tác kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, đơn vị.
- Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.
- Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy cho đơn vị.
3. Công tác đấu tranh, ngăn chặn cháy lớn
- Xây dựng, bổ sung các phương án chữa cháy phối hợp với nhiều lực lượng tham gia với các quy mô, cấp độ phù hợp tình hình thực tế và tổ chức diễn tập thuần thục nhằm huy động các lực lượng hỗ trợ khi có sự cố cháy nổ.
- Chuẩn bị nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia chữa cháy nhằm phát hiện sớm, kịp thời xử lý cháy từ khi mới phát sinh.
4. Xây dựng lực lượng, đầu tư trang thiết bị thực hiện công tác PCCC
          - Kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC của cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp PCCC. Rà soát và kiểm tra việc thực hiện các phương án PCCC đã được cơ quan Công an huyện phê duyệt.
- Cử cán bộ đã tham gia tập huấn công tác PCCC để hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản về PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại đơn vị.
- Chuẩn bị lực lượng và trang bị đầy đủ các phương tiện tại chỗ để chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.
- Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả PCCC cao nhất.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ kế hoạch này, đề nghị hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện thành lập Ban chỉ đạo công tác PCCC; xây dựng kế hoạch PCCC tại đơn vị. Trưởng Ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế ở đơn vị có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong Ban chỉ đạo.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt các quy định về công tác PCCC.
- Đầu tư kinh phí để mua sắm và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết đảm bảo cả về số lượng và chất lượng nhằm phục vụ hiệu quả nhất cho công tác PCCC.
          - Các đơn vị báo cáo công tác PCCC vào báo cáo tổng kết năm học; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Phòng Giáo dục hoặc khi có tình huống cháy nổ xảy ra.
Trên đây là kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên để công tác PCCC trong toàn ngành đạt kết quả cao./.
 
Nơi nhận:
- Công an huyện Giao Thuỷ;
- Các tổ chuyên môn nghiệp vụ PGD;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VP.
 
Q. TRƯỞNG PHÒNG
 
 (đã ký)
 
Nguyễn Thanh Bình
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Hình ảnh

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay:
  • Tháng hiện tại:
  • Tổng lượt truy cập:
Thông tin quan trọng
Tin mới nhất Tin tiêu điểm

Liên kết Sites

Lịch tuần

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TỪ SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH