Thông báo kết quả trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Giao Thủy năm học 2021-2022